Vores institutioner og tilbud

Institutioner og tilbud har forskellige målgrupper og løser forskellige opgaver, og derfor har de også hver deres socialfaglige profil i arbejdet. Fælles for alle centrets institutioner og tilbud er, at de arbejder mod at skabe en positiv forandring og udvikling sammen med det barn, den unge eller den familie, de møder.

En forandring, der altid tager udgangspunkt i den enkeltes situation, og derfor er centrets indsatser præget af stor fleksibilitet og en individualiseret tilgang til opgaveløsningen, så vi sikrer den mest hensigtsmæssige løsning sammen med den enkelte borger. 

Med omsorg for den enkelte og gennem en sammenhængende og vedholdende socialpædagogisk indsats, arbejder vores institutioner og tilbud hver dag for at støtte den enkelte borger til at tage styringen i sit eget liv og opnå mest mulig trivsel og livskvalitet.