Om Center for Tidlige Indsatser, Døgn- og Familieplejetilbud(CFTI)

Vi er en del af Borgercenter Børn og Unge i Socialforvaltningen og bidrager til den samlede indsats for udsatte børn, unge og familier.

Josephine Schneiders Børnehjem
Nyholm akut- og korttidstilbud 
Børne- og familiehuset Arild
- Familieværkstedet
- DeDrikkerDerhjemme
Familieplejen København
Børnehus Hovedstaden
- Behandlingsenheden Fønix

Læs om vores institutioner og tilbud her.

Centrets ledelse og faglige gruppe varetager og understøtter blandt andet:

Visitation
Sundhedsfaglig udvikling
Faglig udvikling
Formidling
Økonomistyring
Arbejdsmiljø- og MEDarbejde
Dokumentation og evaluering
Strategisk udvikling

Centrets ledelse udgøres af centerchef og fem institutionsledere.