Nyholm akut- og korttidstilbud

Akutinstitutionen Frederiksholm er flyttet fra Glucksvej i Sydhavnen til Kjærstrupvej i Valby, hvor børnehjemmet Solliden før lå.

Som led i kommunale budget- og investeringsforslag i forbindelse med kommunens budget 2020, besluttede Socialudvalget i Københavns Kommune først på året at lukke børnehjemmet Solliden. Matriklen overgik til den hidtige Frederiksholm Akutinstitution, der indtil da var beliggende i Københavns Sydhavn. 

Solliden blev afviklet med virkning fra 31. juli 2020, og matriklen blev overtaget af Frederiksholm den 9. december. I forbindelse med flytningen skiftede Frederiksholm navn til Nyholm akut- og korttidstilbud.

Der er tale om en flytning af et eksisterende tilbud og ikke om et skifte i funktion, opgaveløsning eller i den måde der arbejdes. Dog rummer Nyholm ikke mulighed for døgnophold for familier. Her henvises i stedet til Børne- og familiehuset Arild. Til gengæld er der på Nyholm mulighed for at have børn i aflastning i forbindelse med familieindsatser i hjemmet.